Jurídic

Jurídic

  • Assistència en representació en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears.
  • Assistència en representació davant el Jutjat de lo Social en processos laborals.
  • Assistència en representació davant els Jutjats de qualsevol jurisdicció (Civil, Penal, contenciós-administratiu)
  • Assistència en representació davant la Inspecció de Treball, previ estudi d'antecedents